Om oss

MotivationsInstitutet skapades av Katja Munk Brandt och Johan Brandt ur visionen om att hållbara individer skapar hållbara organisationer. Vi har båda lång erfarenhet både privat, från näringsliv och från offentlig sektor, som chef, coach, samtalsterapeut och organisationskonsult. Det som driver oss är att kunna bidra till att utveckla engagerade och hållbara medmänniskor. 

Vår mission är att motivera människor, både privat och i arbetslivet. Att motivera människor till att skapa liv, där den vanliga känslan är att må bra, att vara engagerade och att vilja utvecklas för att nå sina mål!  Vi vill se människor som vill utvecklas och därmed även kunna påverka andra människor omkring sig med sin positiva grundsyn.

Katja Munk Brandt

Författare och samtalsterapeut 

Sören Kierkegaards citat; "Att våga är att förlora fotfästet en stund, att inte våga är att förlora sig själv" är en livsfilosofi som ligger mig varmt om hjärtat. Även om det inte alltid är lätt att våga, är det genom att våga ta steget utanför vår komfortzon som vi utvecklas.

Jag har lång erfarenhet som chef inom olika branscher samt som coach och samtalsterapeut. Jag är utbildad beteendevetare med en "Master in Adult Education & HR Development" från Roskilde Universitet i Danmark, Dipl. Samtalsterapeut, Dipl. Stresscoach, Dipl. Mindfulness instruktör med vidareutveckling inom MI (Motiverande Samtal), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt certifierad på DiSC Beteendestilsanalys och Drivkrafter.

Just nu vågar jag lite extra och satsar även på min egen konst. Nyfiken? Titta här!


Johan Brandt

Mentor och ledarskapscoach

"Misslyckande är den mylla som framgången växer på" är ett citat som starkt präglat mitt förhållningssätt till livet, både privat och professionellt. Att räkna med motgångar och se dem som den bästa vägen till att lyckas. Fick min första chefsroll som 25-åring och har därmed haft förmånen att lyckats göra många utvecklande fel. Med hjälp av rätt stöd och min envishet har detta sammantaget lett till att jag lyckats bra, både privat och professionellt.

Rollen som personlig mentor handlar om ett förhållningssätt som bottnar i att ha en positiv grundsyn på människor och deras önskan att vilja utvecklas och att hitta sin potential. Att vara lyhörd med ett intresse för relationer, med och mellan människor, att utmana status quo och att ständig söka förbättringar är vad jag brinner för.

Jag har en bred erfarenhet från olika ledarroller och som organisationskonsult både i Sverige och internationellt. I grunden har jag har jag en BSc in International Hospitality Management vid EHL-Swiss School if Hospitality Management, Marknadsekonomutbildning och är certifierad i Gestaltterapi i Organisation vid Gestaltakademin i Skandinavien. Jag är även certifierad i ett antal metoder och verktyg som t.ex. DiSC Analys och Drivkrafter, PXT, Situationsanpassat ledarskap SL I och SLII, Core Qualities, GDQ, Facilitering, Mebook/Teambook m.m.