Myten om den lojala medarbetaren  

Nu genomför vi bokprojektet 

"Myten om den lojala medarbetaren".

Den bygger på intervjuer som framförallt svarar på frågan:

"Vad är det som gör att en bra medarbetare väljer att stanna kvar och att utvecklas hos sin arbetsgivare?"

Bokens övergripande målsättning: 

Att vara en vägledning med reflektioner, idéer och verktyg för att hitta en optimal och kontrollerad personalomsättning.


Vi skriver boken därför att det inte finns någon bok som utifrån medarbetarperspektivet   

 • Talar om Varför det är viktigt att behålla sina viktiga medarbetare.
 • Berättar Vad som är viktigt för att behålla sina viktiga medarbetare
 • Talar om Hur verksamheten kan jobba med att behålla sina viktiga medarbetare 

"Den enda gemensamma nämnaren för extremt lönsamma företag är förmågan att behålla och utveckla befintliga kunder, medarbetare och leverantörer."

James L Heskett
UPS Foundation Professor Emeritus at the Harvard Business School


Så här skriver vi boken

Vi genomför projektet enligt forskningsmetoden "The Grounded Therory"

 • The Grounded Theory  är en forskningsmetod som utvecklats inom medicinsk sociologi och används inom många andra forskningsområden, exempelvis företagsekonomi och pedagogik.
 • The Grounded Theory är en form av empirisk forskning som har iakttagelser av verkligheten som den enda källan till kunskap.
 • The Grounded Theory är enligt sökning i olika databaser världens mest citerade forskningsmetod för att analysera kvalitativa data från marknadsföring till omvårdnad

Vi utgår ifrån frågeställningen

 • "Vad kan, bör och ska arbetsgivaren göra för att den rätta medarbetare ska välja att vara kvar och utvecklas?"
 • Vi genomför c:a 100 djupintervjuer i tre steg.
 • Kriterierna växer fram och testas kontinuerlig om och om igen.

De intervjuade

 • Är anställda i framgångsrika företag och organisationer
 • Har varit anställda minst 3 år.
 • Är prioriterade hos sin arbetsgivare.

Vi som skriver boken

Joakim Harping 070-582 44 63 
 joakim@affarsakademien.se  www.affarsakademin.se 

Johan Brandt 070-637 00 53 
brandtmotivation1@outlook.com  www.motivationsinstitutet.se 

Vi räknar med att boken kommer ut under hösten 2023