Mentorskap

Kontakta Johan Brandt för mer information och förslag på upplägg. brandtmotivation1@outlook.com


Mentorskap

Vill du uppnå professionell och/eller personlig utveckling på ett individuellt och inspirerande sätt, erbjuder jag ett strukturerat mentorprogram för dig.

Genom samtalen får du tillgång till relevant kunskap och erfarenhet som du behöver.

Mentorskapet innebär att du regelbundet har utvecklande samtal med en erfaren person som har insikt gällande sina styrkor och svagheter och som kan beskriva sina tankar och erfarenheter för andra.

Inför varje möte har du funderat på vad du vill diskutera med mentorn. Detta har du även meddelat mentorn inför det planerade mötet.

En bra förutsättning för blomstrande samtal är att man träffas regelbundet under en viss tid.

Vår rekommendation är att träffas minst 4 gånger under 4 månader och att du under denna tid, mellan träffarna, även har möjlighet att kontakta mentorn för kortare råd.

Exempel på diskussionsfrågor:

  • Arbetssituationen - arbetsuppgifter och arbetsvillkor. Ansvar, mandat och befogenheter, stöd och utrustning.
  • Arbetsrelationer och arbetsklimat - lagarbete, konflikthantering, etik och dialog.
  • Ledarskap - eget och andras, erfarenheter av att vara chef, leda en grupp eller ett projekt, förändringar, omorganisationer och utmaningar.
  • Balansera arbete och privatliv - arbetsbelastning, effektivitet och stress, att motverka utbrändhet.
  • Karriärplanering - framtidsplaner, alternativa karriärvägar, starta eget, bli chef eller specialist, byta yrke eller bransch.

Förslag på hur vi träffas:

  • Walk n' Talk. Samtal under promenad i naturen.
  • Digitalt möte över Teams, FaceTime, Messenger eller Zoom.
  • Delta på ett arbetsrelaterat möte som du som adept har planerat in.
  • I samband med fika/lunch.