Böcker

Här presenterar vi våra bokprojekt.Sluta Älta, Acceptera, Gå vidare. Utgiven 2022

Myten om den lojala medarbetaren. Utkommer under hösten 2023