Vilken färg har din kommunikationsstil?

09.10.2020

Är du nyfiken på varför du klickar direkt med vissa medan det känns mer stelt med andra? 

Känner du igen situationer privat eller på jobbet där det kan vara svårt att nå fram och förstå varandra? Samtidigt som du med vissa vänner, kollegor eller kunder bara känner att kommunikationen flyter på hur lätt som helst? 

Som chef inom kundtjänst uppskattade jag är kunna tänka i färg (DiSC) både när jag kommunicerade med mina medarbetare, men speciellt med kunder. Att snabbt kunna ställa om och med en större träffsäkerhet kunna kommunicera med kunden i alla situationer var guld värd. En upprörd kund som till exempel har satsat på fel aktier/bolag vill man snabbt kunna nå ur ett kommunikationsperspektiv för att kunna behålla kunden och fortsätta samarbeta.

Personligen har jag även använd DiSC framgångsrikt i större personalgrupper där man behövde få en tydlig förståelse för varandras olika sätt att kommunicera  samt varför olikheter är viktig både för arbetsgruppen och för företagets resultat.

Vill du veta mer, så beställ vårt deltagarmaterial GRATIS! Klicka här.