Reflektera dig till kunskap!

28.02.2020

En stor del av de tankar vi tänker idag är sannolikt ungefär samma tankar vi tänkte igår och även samma tankar vi kommer tänka imorgon. Vi slår på autopiloten och lever våra liv utan reflektion och därmed också med risken att inte omvandla erfarenhet till kunskap. Ett centralt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför man handlar som man gör.

Det är fullt möjligt att få in reflektion i sin vardag på egen hand, men skulle du behöva egen tid på en annan plats erbjuder MotivationsInstitutet en helg för inre reflektion på Torekov hotell i Skåne två gånger under 2020. Klicka här för mer information om MotivationsInstitutets Retreat för Inre Reflektion på Torekov hotell. 

Missförstå mig rätt, naturligtvis finns det stora fördelar med att autopiloten går på. Då behöver vi inte hela tiden tänka över allt vi gör i vardagen per automatik.

Man brukar säga att man ska "tänka efter före", men det är faktiskt lika viktigt att "tänka efter, efter". Anledningen till detta är att reflektionen kan hjälpa oss att se hur vårt tänkande förändras över tid. Reflektionen kan vara ett medel för att utvecklas både privat och på arbetsplatsen.

Jag läste någonstans att "reflektion är inlärningens moder", själv har jag alltid fått höra att "repetition är kunskapens moder" och kanske hänger detta ihop. För när man reflekterar, är det på sätt och vis en repetition av händelser och känslor som redan har utspelat sig. Det reflektionen kan hjälpa oss med, är att bygga en brygga mellan våra erfarenheter och vår vilja att utvecklas. Det är även viktigt att förstå att i reflektionen handlar det inte om att värdera eller recensera det som hänt. Just det kan vara svårt när man bara reflekterar omedvetet, vilket de flesta oftast gör. Man tänker på dagen som har gått och det kanske finns en känsla av "det där gjorde jag verkligen bra" och "usch jag skulle aldrig ha sagt eller gjort sådär". I värsta fall kan det där sista vi "aldrig skulle ha gjort eller sagt" bli till ett evigt och tillbakavändande ältande, vilket över huvud taget inte har något gemensamt med att reflektera.

Däremot kan vi genom reflektion omvandla vår erfarenhet till kunskap där sambandet mellan orsak och verkan blir synliga. Att reflektera över vardagssituationer hemma och på jobbet gör oss medvetna om vårt invanda sätt att tänka, känna och agera.

Därför behöver vi reflektera enligt forskningen

Reflektion kan leda till att du förändrar ditt beteende. Att du agerar annorlunda nästa gång en särskild händelse inträffar. Du lär dig något nytt genom att analysera det du just upplevt. Metoden ger dig verktyg för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan göra av/vad du lärt dig av det du har upplevt eller känt. Att reflektera kräver energi, fokus och repetition. Vi har lätt att förstå saker men för att förändra den egna inre motivationen och göra på ett nytt sätt så krävs det mer än att slå på autopiloten.

Inom vuxenpedagogik utgår många konsulter och lärare från Kolbs lärcirkel. David Kolbs teori grundar sig på forskning som visar ett vuxna lär sig bäst genom upplevelsebaserade erfarenheter och reflektion. Det kallas även intuitivt lärande. Du har säkert varit med om utbildningar där du har fått reflektera kring dagens eller gårdagens lärande även om du inte känner till Kolbs teorier. All forskning talar för att reflektion är nödvändigt och inte en lyx, så det är bara att börja!

Så kan man beskriva lärcirkeln:

  1. Upplevelse - när du har upplevt en situation/händelse. Tänk igenom och beskriv konkret: Vad hände egentligen just nu? Vad gjorde jag? Vad gjorde andra?
  2. Reflektion - nu tar du ett steg tillbaka och tittar på händelsen utifrån. Hur berördes jag av händelsen? Blev jag glad, ledsen eller upprörd? Du går in i din egen upplevelse och analyserar den. Varför tänkte, kände, upplevde eller agerade jag så?
  3. Förståelse - nu sorterar du, skapar nya begrepp, insikter och tankar.
  4. Tillämpning - du integrerar upplevelsen med din insikt (nya kunskap) och förändrar ditt beteende. Nu kan du göra mer medvetna val som bidrar till ett hållbart och personligt lärande på djupet.

Vad är det som kan hindra oss att reflektera mer i vardagen?

Reflektion kräver både utrymme och tid. Många tror att det bara handlar om tid, men det är svårt att tänka strategiskt när man väl är fast i det operativa arbetet eller livet i stort snurrar för fort. Men det är å andra sidan där du behöver reflektion som mest. Det ger dig möjlighet att kunna lyfta blicken för att få mentalt utrymme och för att orka vara långsiktig och kunna se det större sammanhanget. Om du under en längre tid har befunnit dig i ett pressat läge, är den vanliga känslan att man inte orkar lägga till en enda sak till i sitt liv hur bra det än skulle vara. Man kämpar för att hålla sig över vattenytan och känslan av att drunkna mentalt är konstant närvarande. Det finns många anledningar till att en sådan situation har uppstått. Det kan handla om allt från en inkompetent chef till att du själv behöver lära dig att sätta gränser för vad som är tillräckligt. Att reflektera ger dig perspektiv och möjlighet att se på dig själv och din situation med nya ögon.

Hur ska man komma igång?

Som samtalsterapeut och mindfulness instruktör har jag även själv mediterat och arbetat med mental närvaro sedan 20 år tillbaka. Mitt bästa tips till dig, är att träna dig på att vara närvarande i stunden exempelvis med hjälp av mindfulness övningar och meditation. Det finns fler bra gratis appar att ladda ner. Själv använder jag appen "Mindfulness", som även innehåller ett gratis "kom igång program" du kan använda. Övningarna i appen är 3 till 30 minuter. Var accepterande mot dig själv och börja med det som är möjligt för dig.

När du sedan börjar arbeta systematisk med att reflektera så är det viktigt att även här hitta ett sätt som passar dig. Kanske reflekterar du i sängen med en personlig reflektionsbok innan du somnar eller du reflekterar på gymmet, i löpspåret eller under en guidad meditation. Jag rekommenderar att du väljer ut ett antal frågor du ställer dig själv varje dag för att få perspektiv på dagens händelser. Ta gärna inspiration från frågorna i Kolbs lärcirkel. På så sätt ger du dig själv en stund att sortera livsupplevelser och utvecklas som människa.

Sammanfattande kan man säga att reflektion ger ökat medvetande om det egna jaget, kunskap och nya insikter. När du reflekterar upptäcker du dig själv och i bästa fall även andra. Du blir medveten om hur du tänker, känner och agerar. Du kan även bli medveten om hur andra upplever dig och ditt sätt att agera i olika situationer. Du lär dig saker om dig själv som du har stor nytta av, både i arbetet och i livet. Se reflektion som en belöning till dig själv för att förbli hållbar, kreativ och fortsätta att utvecklas som människa. Lycka till!