Misslyckande är den mylla som framgångarna växer på

21.09.2023

Ingen gillar att leverera dåliga nyheter.
Som relativt ny i mitt jobb på IKEA i Tyskland för många år sedan, och ansvarig för ett prestigefullt projekt som jag jobbat hårt för att få ansvaret för, hade jag en sen fredag eftermiddag insett att resultatet inte alls blivit så framgångsrikt som vi hade förväntat. Jag insåg att projektet jag hade arbetat med inte skulle levererade de resultat vi förväntade oss. Jag hade varit en stor förespråkare för att mitt team skulle glänsa och prestera. Personligen hade jag investerat otroligt mycket tid i projektet - och övertygat andra att göra detsamma.

Efter helgen, måndag eftermiddag, hade jag ett möte inplanerat med min chef för att presentera resultatet och förbereda den stora presentationen med vår LG senare i veckan. Det blev en jobbig helg, då jag mentalt förberedde mig på det värsta. Skulle jag ha någon framtid överhuvudtaget i företaget och i min roll? Hur skulle jag hantera samtalet med min chef? Vilka frågor kunde jag förvänta mig? Skulle jag helt enkelt sjukskriva mig?.......

När jag till slut satt ner med min chef för att presentera resultatet var jag otroligt nervös. Situationen var att vi inte ens skulle gå break-even i relation till vår investering dvs. att projektet gått mycket sämre än planerat. Jag hade förväntat att hon skulle bli frustrerad eller till och med arg och jag tänkte att hon åtminstone i bästa fall skulle fråga "Vad gick fel?" eller "Hur kunde vi ha förhindrat det här?" (båda frågorna hade jag förberett svar på).

I stället ställde hon en enkel fråga: "Johan, vad har du lärt dig?"

Först blev jag förvånad men ganska snabbt fick jag tillbaka initiativet och min energi. Hon förstod och fick mig att inse att lärande är den avgörande nyckeln till utveckling. Mina och teamets framtida insatser och framgångar är helt beroende av vår öppenhet och vårt mod att se även ett misslyckande som vägen till ett kontinuerliga lärande.
Hon refererade även till företagets grundare som ofta uttryckte:

" Vill du verkligen lyckas med att lösa de största utmaningarna och utveckla de bästa lösningarna behöver du inse att du sannolikt behöver misslyckas och göra fel många gånger innan du kommer rätt."
"Misslyckande är den mylla som framgångarna växer på! Talesättet från Asien som sedan dess har präglat både mitt arbets- och privatliv."

Senare i livet har jag även insett att detta var ett tydligt exempel på hur min chef bidrog till att bygga det vi idag kallar Psykologisk Trygghet i organisationen?

Amy Edmondson, Professor vid Harvard Business School och författare till The Fearless Organization (2017), som redan i slutet på 1990-talet myntade begreppet "Team Psychological Safety". På svenska "Psykologisk organistionstrygghet" eller helt kort "Psykologisk trygghet".

Teamets och individernas psykologiska trygghet är en gemensam övertygelse hos samtliga individerna i ett team att det är okej att ta risker, att uttrycka sina idéer och bekymmer, att ställa kritiska frågor och att erkänna misstag - allt utan rädsla för negativa konsekvenser. Som Edmondson uttrycker det, "att alla har genuin önskan av äkta uppriktighet i dialogen."

Arbetet med vår bok "Myten om den lojala medarbetaren" går vidare!

Vi har nu genomfört över 100 djupintervjuer, och vi ser bla. hur viktigt den upplevda psykologiska tryggheten är för i stort sätt alla vi hört. Vi har även fått mängder av konkreta exempel och kriterier på hur man vill att det ska se ut för att välja att stanna kvar och fortsätta utvecklas i verksamheten. 

I oktober/november 2023 räknar vi med att var färdiga.