Idag uppmärksammar vi världsdagen för psykisk hälsa!

10.10.2021

Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 oktober alltså idag. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen.

Har du själv eller människor i din nära omgivning haft psykisk ohälsa? En retorisk fråga det nog är svårt att svara nej på! I Sverige har fyra av tio vuxna, enligt en enkätundersökning som genomförts av Folkhälsomyndigheten, svarat att de har eller har haft psykisk ohälsa. Mer än hälften av befolkningen uppger också att de brukar träffa någon som de vet har psykisk ohälsa. Det kan exempelvis gälla en familjemedlem, en släkting eller en arbetskamrat.

Vad tänker du om detta? Hur går du tillväga för att lyfta frågan om psykisk hälsa med dina nära och kära, en kollega eller en medarbetare?

Oavsett ålder och kön förknippar de flesta psykisk ohälsa med depression, ångest eller stress eller överlag att må dåligt. Något som jag även själv har erfarenhet av från stressande perioder på jobbet eller i arbetsmiljöer med en dålig psykosocial arbetsmiljö. Jag har haft många runt mig både i arbetslivet och privat som någon gång har upplevt psykisk ohälsa och just därför är det så viktigt att lyfta frågan, prata mer samt se över strukturer, men även som enskild individ förstå när man mår som bäst både i privatlivet och i arbetslivet.

Statistiken jag refererar till baseras på en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde i mars 2021. Enkäten som handlade om attityder till personer med psykisk ohälsa besvarades av 10 000 personer i åldern 18-84 år. Hela resultatet av undersökningen kommer att publiceras runt årsskiftet 2021/2022.

Jag vill tipsa om att det på Folkhälsomyndighetens webbsida Fokus psykisk hälsa finns kunskap och stöd för den som vill lära sig mer om vad som påverkar den psykiska hälsan och vad man kan göra för att må bättre. Där finns även material som kan användas fritt av aktörer som vill uppmärksamma frågor om psykisk hälsa här

Slutligen vill jag önska dig en fin världsdag för psykisk hälsa och ta hand om dig själv om dina medmänniskor lite extra idag och framöver .....