Hur ofta får du en WOW känsla på jobbet?

04.02.2021

Denna vecka hade jag en motivationsföreläsning för folkhögskolan Skurup och Fridhem i Malmö. För mig var det en riktig "WOW" känsla, dels eftersom jag är intresserad av allt som handlar om inre och yttre motivation och dels eftersom jag personligen inspireras och motiveras av att träffa människor från andra kulturer. Människor som talar andra språk eller som bara har en annan syn på livet kan få mig att tänka till och utvecklas som människa ..... jaha, kan man tänka sådär? Intressant! Sedan var även mötet med folkhögskolans lärare mycket inspirerande sett utifrån kunskap, nyfikenhet och engagemang.

Visst är det intressant att reflektera över vad som gör en individ motiverad både på arbetsplatsen och privat. Kan någon annan motivera mig eller vara ansvarig för att jag är motiverad? Nej, tyvärr inte! Detta kan varken din chef, din lärare, din partner eller Anders Tegnell fixa för dig. Du får själv hitta din inre motivation på arbetet och även i sättet att förhålla dig till pandemin och rådande omständigheter samt hela ditt övriga privatliv. Det hade trots allt nog varit skönt för en hel del människor om man kunde lägga det där "motivationsansvaret" på någon annan, men icke!

Din inre motivation kommer i arbetssammanhang när du känner att du gör ett bra jobb, har intressanta arbetsuppgifter, känner stolthet samt får positiv feedback och erkänsla. Då infinner sig känslan av att man vill och kan utvecklas. Man blir bättre på sitt jobb, är nyfiken och vågar ta sig an nya utmaningar. Får du arbeta med frihet under ansvar och ett tydligt "varför" (varför sysslar jag med det här) plus att du får en bra känsla av sammanhang - KASAM. Då kommer den inre motivationen nog att blomstra, men den kan bara komma inifrån dig själv.

En medveten ledare kan se till att det finns en bra psykosocial arbetsmiljö som främjar motivation, precis som ledaren kan se till att inte de yttre motivationsfaktorererna som lön, administration och ledning, mm. istället blir hygienfaktorer som leder till missnöje i vardagen. Till exempel kanske du inte blir motiverad långsiktigt av en hög lön, men en för dålig lön kan däremot leda till att du blir missnöjd.

Motivationsforskaren Frederick Hertzberg hade följande definition på motivation: "Motivation är den process som aktiverar och dirigerar människans beteende mot vissa mål". Han menade också på att människor vill ha förutsättningar att lyckas och att de avskyr att hindras från detta. Människor demotiveras av att inte få chansen att sköta sitt jobb. Min egen reflektion på detta är att om man som chef ser till att "hygienfaktorerna" hanteras på ett bra sätt, ser och bekräftar sina medarbetare och skapar en miljö med psykologisk trygghet, då skapar man förutsättning för både kreativitet och resultat. Med andra ord, bygger en kultur där fler kan motivera sig själva. Naturligtvis kan även den yttre motivationen göra sitt för att skapa wow-känsla! Yttre motivationskällor fungerar oftast som triggers för att komma igång och nå sina mål - som en belöning där framme. De inre motivationskällorna ger däremot en känsla av njutning och flow när man är mitt i uppgiften/aktiviteten. 

Så befinner du dig i en kontext där din inre motivation ofta är närvarande, är det bara att gratulera, för då upplever du nog lite mer FLOW och WOW än de flesta!