Därför behöver vi reflektera enligt forskningen!

23.10.2020

Efter en intensiv vecka med coachsamtal, webbinarier och andra spännande uppgifter är det tid för reflektion! Att stilla mina tankar och låta nya kreativa tankar växa ur tystnaden! Visste du att reflektion kan leda till att du förändrar ditt beteende? Att du agerar annorlunda nästa gång en särskild händelse inträffar. Du lär dig något nytt genom att analysera det du just upplevt.

Reflektera därför för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan göra av/vad du lärt dig av det du har upplevt eller känt. Att reflektera kräver energi, fokus och repetition. Vi har lätt att förstå saker men för att förändra den egna inre motivationen och göra på ett nytt sätt så krävs det mer än att slå på autopiloten.

Inom vuxenpedagogik utgår många konsulter och lärare från Kolbs lärcirkel. David Kolbs teori grundar sig på forskning som visar ett vuxna lär sig bäst genom upplevelsebaserade erfarenheter och reflektion. Det kallas även intuitivt lärande. Metoden tar oss från upplevelse, reflektion och förståelse till tillämpning. Du har säkert varit med om utbildningar där du har fått reflektera kring dagens eller gårdagens lärande även om du inte känner till Kolbs teorier. All forskning talar för att reflektion är nödvändigt och inte en lyx, så det är bara att börja!

Vad är det som kan hindra oss att reflektera mer i vardagen?

Reflektion kräver både utrymme och tid. Många tror att det bara handlar om tid, men det är svårt att tänka strategiskt när man väl är fast i det operativa arbetet eller livet i stort snurrar för fort. Det är nu behöver reflektion som mest. Det ger dig möjlighet att kunna lyfta blicken för att få mentalt utrymme och för att orka vara långsiktig och kunna se det större sammanhanget. Om du under en längre tid har befunnit dig i ett pressat läge, är den vanliga känslan att man inte orkar lägga till en enda sak till i sitt liv hur bra det än skulle vara. Man kämpar för att hålla sig över vattenytan och känslan av att drunkna mentalt är konstant närvarande. Det finns många anledningar till att en sådan situation har uppstått. Det kan handla om allt från dåligt ledarskap till att du själv behöver lära dig att sätta gränser för vad som är tillräckligt. Att reflektera ger dig perspektiv och möjlighet att se på dig själv och din situation med nya ögon.

Hur ska man komma igång?

Med erfarenhet som chef, samtalsterapeut och mindfulness instruktör har jag själv mediterat och arbetat med mental närvaro sedan 20 år tillbaka. Mitt bästa tips till dig, är att träna på att vara närvarande i stunden exempelvis med hjälp av mindfulness övningar och meditation. Det finns fler bra gratis appar att ladda ner. Själv använder jag appen "Mindfulness", som även innehåller ett gratis "kom igång program" du kan använda. Övningarna i appen är 3 till 30 minuter. Var accepterande mot dig själv och börja med det som är möjligt för dig. När du sedan börjar arbeta systematisk med att reflektera så är det viktigt att även här hitta ett sätt som passar dig. Kanske reflekterar du i sängen med en personlig reflektionsbok innan du somnar eller du reflekterar på gymmet, i löpspåret eller under en guidad meditation.

Jag rekommenderar att du väljer ut ett antal frågor du ställer dig själv varje dag för att få perspektiv på dagens händelser. På så sätt ger du dig själv en stund att sortera livsupplevelser och utvecklas som människa.

Sammanfattande kan man säga att reflektion ger ökat medvetande om det egna jaget, kunskap och nya insikter. När du reflekterar upptäcker du dig själv och i bästa fall även andra. Du blir medveten om hur du tänker, känner och agerar. Du kan även bli medveten om hur andra upplever dig och ditt sätt att agera i olika situationer. Du lär dig saker om dig själv som du har stor nytta av, både i arbetet och i livet. Se reflektion som en belöning till dig själv för att förbli hållbar, kreativ och fortsätta att utvecklas som människa!