Är jag över huvud taget bra på någonting?

21.02.2020

När ställde du denna fråga till dig själv senast? Var det idag, igår, för en månad sedan eller kanske har du aldrig ens tänkt tanken, stort grattis till dig i så fall. De flesta av oss går mer än en gång i livet igenom motgångar och perioder där man tvivlar på sig själv. Är det så här jag ska leva mitt liv? Ska det verkligen vara så här stressigt på jobbet eller kanske har du blivit av med jobbet och har tvingats ut på arbetsmarknaden och söka nya utmaningar. I ett sådant läge är det viktigt att inte bara huvudlöst börja söka ett liknande arbete. Kanske har du arbetat länge på samma arbetsplats och är en helt annan person, med en helt annan kompetens, än när du började på arbetet. I så fall kan jag rekommendera dig att du går på djupet med hur du vill att ditt liv ska se ut och vilken roll som arbetet spelar för dig. Är det till exempel viktigt för dig med en hög position och i så fall varför? Oavsett vilket svar du ger dig själv så fråga dig själv "varför då" ett stort antal gånger. Är det lust, prestige eller ett identitetsbyggande som drivar dig framåt? Gör en självanalys och en kompetensanalys innan du sätter igång med ditt jobbsökande, oavsett vad anledningen är. Du kanske har ett antal nya s.k. transferkompetenser som du har byggt på genom åren som ger en helt ny och unik vinkling på vad du skulle kan arbeta med. Du kan vara en miljövetare som vill jobba med digitala medier. En lyckad kombination kan jag tänka mig även om du sannolikt behöver utveckla en eller fler nya kompetenser för att lyckas.

Men tillbaka till det här med att känna dåligt självförtroende och stämpla sig själv som värdelös. För att återvinna ditt självförtroende, hitta motivation och få förnyad energi så försök minnas dina framgångar - din högsta nivå. Gärna situationer där du även hade kul och upplevde att du hade ett flow. Hur låter din inre röst nu? Har den blivit lite snällare? Kan du identifiera vad i den situationen som gjorde att du presterade och mådde bra? Är det en kompetens och intresse du har kvar eller kan utveckla?

Leta i det förflutna och ta gärna hjälp av en karriärcoach eller av dina nära och kära som känner dig väl. Du ska inte bara minnas dina konkreta meriter, utan också tillfällen eller perioder då du helt enkelt var harmonisk, glad, kompetent och attraktiv.

Detta är en tydlig tankestruktur som jag som karriärcoach kan rekommendera dig att följa:

  • Få en förståelse för var du befinner dig känslomässigt inom en rad viktiga områden i ditt liv. Hur ser ditt privatliv ut? Hur ser ditt yrkesliv ut?
  • Gör en självanalys, som hjälper dig att kartlägga dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
  • Vilka värderingar och drivkrafter har du?
  • Klargör din kompetens, dina intressen och framgångar för att förstå vad som gör dig unik och vilka som är dina bästa färdigheter.
  • Skapa din vision och målbild.
  • Klargör dina eventuella hinder och avgörande framgångsfaktorer för att lyckas med det du vill.
  • Gör din handlingsplan och gradera din motivation för att lyckas.

Alla ÄR vi någonting och alla HAR vi något att erbjuda, det gäller bara att hitta vad, när, hur och varför för att kunna kombinera olika faktorer på ett kreativt sätt. Varför inte börja visualisera ditt bästa jag? En bra framgångsmetod i tider av tvivel. Skapa en realistisk och attraktiv målbild som du verkligen vill ska bli sann.

Så hur ser din målbild ut? Var vill du befinna dig, både fysiskt och mentalt om 1-3 år när du utgår ifrån att allt faller på plats. Att det verkligen blir exakt som du vill att det ska bli.