Är du chefen som vågar göra en positiv skillnad i en annan människas liv?

08.10.2020

Med ett uppdrag på Merit inom stöd och matchning undrar jag om du är chefen eller rekryteraren som vill göra en positiv skillnad i en annan människas liv? Den där skillnaden som kan förändra en människas liv från nästan att ha gett upp hoppet om ett arbetsliv till att bli en bidragande medarbetare ..... ja kanske till och med en av dina mest lojala medarbetare med tanke på att personen i fråga verkligen vet vad det innebär inte att ha ett arbete.

Hur tänker du när du rekryterar? Det är många företag som pratar om mångfald, vikten av att ha olika personligheter, ålder, kön och kulturell bakgrund i sina arbetsgrupper. Men tyvärr är det väldigt många som bara pratar! Själv kan jag stolt säga att jag har anställd både yngre oerfarna medarbetare, äldre erfarna medarbetare samt människor som pratar fler språk eller har någon form av annorlundaskap.

Om fler ska arbeta och vi ska jobba allt längre upp i åldern undrar jag hur detta ska gå till om Sveriges chefer helst anställer svenska medarbetare mellan 25 - 40 år. Har du själv varit med om att bli diskriminerad i en rekryteringsprocess? Jag har det ett antal gånger. Någon gång tyckte rekryteraren att det var svårt att förstå vad min Masterutbildning i pedagogik och HR Development från Roskilde Universitet i Danmark kunde innehålla! Då pratar vi ändå om andra sidan av Öresund och ett ganska känt universitet. Då är det inte så svårt att föreställa sig hur man kan bli bemött om man har en utbildning utanför Europa.

Med detta inlägg vill jag verkligen uppmana alla att ställa sig själv frågan om en person med ett annat ursprung, ett litet annorlundaskap, en ung person eller en person som är över 50 år kan vara aktuell för tjänsten du söker? Kanske kan personen bidra med något annat än den arbetsgrupp du redan har på plats. I min roll som coach inom stöd och matchning ser jag människor diskrimineras om och om igen! Vill du prata om ett samarbete eller vill ha mer info om Merit och stöd och matchning så kontakta mig via LinkedIn eller på tel.: 076 002 54 50.

#Merit #Meritcoach #Meritstödochmatchning