Personlig utveckling
Webbkursen "Konsten att acceptera och gå vidare" lanseras sommaren 2020!

Konsten att acceptera och gå vidare!

Webbkursen "Konsten att acceptera och gå vidare" är under utveckling och förväntas lanseras juli 2020. 

Gratis introduktion till "Konsten att acceptera och gå vidare".

Vill du få en gratis introduktion till webbkursen "Konsten att acceptera och gå vidare" innan du bestämmer dig?

Webbkursen förväntas lanseras juli 2020.