Ledarutveckling

Det personliga mästerskapet

Ledarskap är att veta vad som behöver göras och förmågan att inspirera andra att göra det. Att kommunicera - föra samtal och skapa dialog, är kanske det allra viktigaste verktyget för en framgångsrik ledare. Allt ledarskap handlar om att påverka och god kommunikation tillsammans med tillit är grunderna för att kunna påverka. På Motivationsinstitutet har vi upplägg för ledarutveckling i 3-12 månaders program eller coachning per timme. Du väljer själv ditt upplägg som kan bestå av digitala och/eller fysiska möten.  

Aktuell forskning visar att chefen är en av de allra viktigaste faktorerna för att skapa förutsättningar för bygga en kultur där medarbetarna lättare finner vägarna att motivera sig själva. Motiverade och engagerade medarbetare skapar bättre arbetsprestation och ökat ekonomiskt resultat. Företag med engagerade anställda är i snitt 22 % mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter.

De bästa ledarna skapar en kultur där människors grundläggande behov av mening, syfte, sammanhang och äkta glädje på jobbet möts. De har också förmågan att skapa en organisation med psykologisk trygghet, där människor utvecklas och växer.

Oavsett om utvecklingen sker i grupp eller individuellt bygger vår ledarfilosofi på att utveckla det egna ledarskapet i tre steg:

  • Att i grunden förstå, leda och utveckla sig själv
  • Att i grunden förstå, leda och utveckla andra individer och grupper
  • Att i grunden förstå, leda och utveckla verksamheten.

Kontakta oss för ett samtal
Våra uppdrag påbörjas alltid med en grundlig förstudie där nuläge, behov och önskat läge/effekt tydliggörs. Därefter skapar vi ett program där ledarna får hjälp att utvecklas utifrån specifika talanger och förutsättningar.