Effektiv kommunikation

Kommunikation med färger - workshop

Färgspråket ger en bättre kommunikation och en ökad förståelse för varandra.

För att vara framgångsrikt som företag räcker det inte med att ha yrkes-kunniga chefer och medarbetare. Man måste dessutom kunna samarbeta, d.v.s. ha förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Vi uppfattar saker olika. Genom att förstå hur vi själva och andra fungerar kan vi lära oss kommunicera med varandra på bästa sätt.


"Kommunikation med färger" lär deltagarna att undvika missförstånd och få det roligare tillsammans. Till grund ligger DiSC-teorin, utvecklad av Dr. William Moulton Marston. DiSC är ett av världens mest använda analysverktyg och förklarar varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Med hjälp av färger (färgspråket) belyses starka och svaga sidor i mötet med andra.

Genom att göra en personlig beteendestilsanalys (Pussel DiSC) får deltagaren en ökad förståelse för sin egen beteendestil, sina styrkor och förbättringsområden och för hur de kan kommunicera mer effektivt med sina medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

"Kommunikation med färger" är effektivt för såväl individuell utveckling som för grupputveckling och passar mycket bra på kickoffer, ledarkonferenser, avdelningskonferenser och säljkonferenser.

Delar av utbildningens innehåll:

- Samtliga deltagare gör i förväg en DiSC-analys. Webbaserat - tar cirka 10 minuter.

- Samtliga deltagare får, på plats, sin personliga rapport.

Seminarie i korthet: 

- De olika beteendestilarna (färgerna).

- Färgernas interaktion med varandra.

- Gruppdynamik (likheter & olikheter).

- Hur använder jag färgerna i vardagen.

Välj mellan en halvdag med tyngdpunkt på föreläsning eller heldag då vi blandar undervisning med insiktsskapande grupparbeten och kommunikationsövningar.

Bemötande med färger - workshop

Du som jobbar med kundservice på ett eller annat sätt vet att kommunikationen ibland kan haverera. Små problem kan utvecklas till onödiga konflikter. Det går att känna igen i såväl intern som extern support.
Vi har ibland svårt att förstå varandra inom företaget. Vi betraktar ibland varandra som "idioter" bara för att vi har olika sätt att lösa problem och olika vägar för att nå våra mål. Förmodligen är det fullt naturligt att vi som jobbar med kundservice har ett visst synsätt och jobbar i ett visst tempo. Och förmodligen är det lika naturligt att Säljteamet ser helt annorlunda ut. Det gäller att förstå detta och att kunna se bortom det vi retar oss på och komma ihåg att det finns styrkor (egenskaper) bakom det beteendet som jag själv kanske saknar.
Du som jobbar med service mot externa kunder och leverantörer har säkert råkat ut för de mest skiftande bemötanden. Allt från "rakt på sak" till "oerhört omständlig" eller "supertrevlig och energigivande" till "elak och översittare". Det går att hantera alla varianter och ändå vara nöjd när samtalet är över!
Genom att göra en personlig beteendestilsanalys (Pussel DiSC) får deltagaren en ökad förståelse för sin egen beteendestil, sina styrkor, sina utmaningar samt hur de kan undvika konflikter genom att kommunicera mer effektivt med sina kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.
Delar av utbildningens innehåll:
- Samtliga deltagare gör i förväg en DiSC-analys. Webbaserat - tar cirka 10 minuter.

- Samtliga deltagare får, på plats, sin personliga rapport.

Seminariet i korthet (cirka 3-4 timmar)

- De olika beteendestilarna (färgerna).

- Färgernas interaktion med varandra.

- Hur använder jag färgerna i mötet med andra.