Högpresterande Team

Lönsamhet, Effektivitet, Kvalitet och Välmående påverkas av inre faktorer

För att skapa ett långsiktigt, hållbart resultat i en verksamhet krävs fokus på flera nyckelfaktorer; Lönsamhet, Effektivitet, Kvalitet och Välmående. För att utveckla högpresterande team långsiktigt behöver vi fokusera på alla dessa fyra faktorer. Endast kortsiktigt kan vi prioritera bort någon av dem, men aldrig på lång sikt. Detta skapar förutsättningar för att skapa psykologisk trygghet som innebär ett gruppklimat där tilliten är hög och där människor både vågar kommunicera halvfärdiga idéer och öppet granska och kritisera ogenomtänkta så väl som genomtänkta idéer. Det finns med andra ord en hög tolerans för att misslyckas vilket medför att fler delar med sig och fler tar utrymme. 

Högpresterande arbetsgrupper/team levererar konsekvent hög lönsamhet och effektivitet kombinerat med hög kvalitet och ett stort välmående hos medarbetarna. Dessa lyckas också ofta kunna behålla denna nivå över tid.

Utöver individen är den minsta enheten i verksamheten den grupp eller det team som utgör vardagen för den som ska leverera resultatet. Det är också där den största potentialen till påverkan finns för den vardagliga förmågan att leverera ett stort långsiktigt, hållbart resultat.

Vi utgår alltid ifrån respektive grupps nuläge när vi faciliterar gruppens utveckling till att bli ett högpresterande team med hög psykologisk trygghet. I utvecklingsprogrammen använder vi oss av relevanta verktyg som DiSC beteendestilsanalys för att utforska de olika kommunikativa grundstilarna och Teambook, ett digitalt stöd för analoga processer, där dessa kan följas upp, förlängas, förtydligas och fördjupas.

Kontakta oss för ett samtal

Våra grupputvecklingsprocesser bygger på Susan Wheelans grupputvecklingsmodell och de avgörande nyckelfaktorerna Lönsamhet, Effektivitet, Kvalitet och Välmående. Uppdragen påbörjas alltid med en grundlig förstudie där nuläge, behov och önskat läge/effekt tydliggörs.