Coachande samtal

Karriärcoachning


Utifrån just ditt behov lägger vi upp ett antal möten analoga och/eller digitala, som ledar dig fram till ditt mål. Inom karriärcoachningen arbetar vi strukturerat med att ta oss från nuläget till ett tydligt definierat mål. Om du vill gör du en personprofil i analysverktyget DiSC för att du ska få en större förståelse för din beteendestil och dina drivkrafter i relation till ditt yrkesliv. DiSC används världen över och kan göras på ett flertal olika språk. 

BONUS: Vi erbjuder ett karriärprogram innehållande en webbkurs, en DiSC beteendeprofil med över 40 sidors rapport samt ett digitalt coachsamtal. Med detta paket sparar du både tid och pengar. 

Läs mer här

Motiverande Samtal (MI) 


Motiverande Samtal är en samtalsform som utgår ifrån att individen vill skapa en hållbar förändring i sitt privat eller yrkesliv. Samtalsmetoden MI är en förkortning av "Motivational Interviewing" som utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 1980 och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. Socialstyrelsen rekommenderar  Motiverande Samtal för rådgivning och behandling av problematik, beroende/medberoende kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion. I samtalsterapi arbetar vi utifrån psykosyntesens filosofi som bygger på ett holistisk förhållningssätt.