Coachande samtal

Motiverande Samtal (MI) 


Motiverande Samtal är en samtalsform som utgår ifrån att individen vill skapa en hållbar förändring i sitt privat eller yrkesliv. Samtalsmetoden MI är en förkortning av "Motivational Interviewing" som utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 1980 och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. Socialstyrelsen rekommenderar  Motiverande Samtal för rådgivning och behandling av problematik, beroende/medberoende kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion. I samtalsterapi arbetar vi utifrån psykosyntesens filosofi som bygger på ett holistisk förhållningssätt.